Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Historia

 

Historia OSP Czarnożyły

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnożyłach została założona w 1917 roku a założycielami byli: Modrzejewski Stanisław, Ks. Dziekan Przygodzki Wincenty, Całus Stanisław. Świeżo założona organizacja utrzymywała się z dobrowolnych składek społeczeństwa, w głównej mierze wspierana była przez ówczesnego hrabiego Michała Załuskiego. Hrabia wyposażył ochotników w podstawowy sprzęt bojowy, w postaci pompy ręcznej oraz konnego wozu strażackiego, udostępniał także konie ze swojego majątku. W 1923 roku hrabia przekazuje na rzecz OSP plac o powierzchni 770 m2, na którym w 1925 roku dzięki pracy obywateli wybudowano remizę strażacką. Budynek strażacki stał się obiektem spotkań społeczności wiejskiej oraz miejscem kultury i religii. Dzięki ofiarności hrabiego w postaci zakupu instrumentów, przy OSP powstaje orkiestra dęta. Członkami m.in. byli: Pawłowski Stanisław, Brant Józef, Maras Józef, Łabęcki Władysław, Maluśki Franciszek, Spychała Antoni, Skupiński Józef, Chudy Stanisław, Maluśki Stanisław, Madaliński Stanisław, Klimaszewski Stefan, Konieczny Józef, Konieczny Stanisław, Skupiński Stefan, Szpikowski Feliks.

1
Orkiestra była częścią kulturalnej działalności jednostki OSP, aż do pierwszych dni wojny w 1939 roku, okupant zniszczył sprzęt strażacki oraz zagrabił instrumenty muzyczne.
Po wojnie zawiązuje się ponownie OSP z prezesem Józefem Grobelczykiem na czele. Praca ówczesnego zarządu opierała się na pozyskiwaniu środków potrzebnych do zakupu sprzętu bojowego, organizowano imprezy dochodowe, zbiórki środków od społeczności lokalnej. Zebrane pieniądze pozwoliły na zakup wozu konnego oraz motopompy. W 1952 roku nowy prezes Supeł Stanisław kontynuuje prace społeczną swoich poprzedników, wynikiem starań nowego zarządu jest zakup samochodu produkcji amerykańskiej typu „Moris” oraz dostosowanie go do celów pożarniczych.

2
Rok 1955 przyniósł jednostce owocną zmianę, została ona zaliczona do jednostek ochotniczych typu S, stała się więc jednostką dotowaną z budżetu państwa. Dnia 12 sierpnia 1956 roku przedstawiciele Rady Narodowej dokonali uroczystego przekazania nowej motopompy klasy M800. W 1957 roku członkowie zarządu OSP wspólnie starają się o uzyskanie pozwolenia a później w gromadzeniu materiałów do budowy typowej remizy strażackiej. Wspólny wysiłek członków ochotniczych oraz społeczeństwa wiejskiego dał efekt w postaci budynku garażowego dwustanowiskowego, którego uroczyste przekazanie odbyło się dnia 13 września 1959 roku. W nowo wybudowanej remizie garażował na ówczesne czasy nowoczesny sprzęt w postaci Stara 20, kolejno jego miejsce zajął Star 25, który służył ochotnikom z Czarnożył do roku 1985.
3
Na zdjęciu członkowie OSP Czarnożyły i Star 20. Bil Józef, Baranowski Stanisław, Dominiczak Andrzej, Kasprowski Zygmunt, Maluśki Kazimierz, Morawka Stanisław, Mielczarek Józef, Kowalski Jerzy, Skupiński Józef, Bartodziej Józef, Włodarczyk Antoni.
W dniu 10 września 1967 roku odbył się jubileusz 50 lecia istnienia i działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnożyłach, w trakcie uroczystości dokonano wręczenia sztandaru dla Osp. Zasłużeni członkowie otrzymali odznaczenia oraz dyplomy uznania za wkład pracy w rozwój stowarzyszenia. W 1980 roku powołany Komitet Budowy Domu Ludowo Strażackiego przystępuje do realizacji zamierzenia budowy domu ludowego, ochotnicy na czele z ówczesnym prezesem dh Tadeuszem Krysztofińskim wspierali finansowo ten cel. Strażacy zbierali datki od społeczeństwa oraz wspomagali w pracach przy budowie. W dniu 24 października 1985 roku dokonano uroczystego oddania do użytku domu ludowo-strażackiego.

4
W 1985 roku jednostka z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu otrzymuje średni wóz bojowy marki Star 244, jest to bardzo nowoczesny pojazd dla ochotników z Czarnożył. W szeregi druhów dochodzą coraz to nowi członkowie, którzy wspierają działalność bojową, społeczną i kulturalną. W 1992 roku sześcioosobowa załoga na pięć dni wyjeżdża z pomocą walczyć z pożarem lasów w Kuźni Raciborskiej. Uczestnicy akcji zostają odznaczeni srebrnymi medalami oraz otrzymują pochwalne listy.
W dniu 30 czerwca 1996 roku odbyły się uroczystości związane z obchodami jubileuszu 80 lecia istnienia i działalności jednostki OSP w Czarnożyłach, dokonano nadania sztandaru oraz odznaczenia zasłużonych ochotników.
5
W roku 2003 jednostka posiadała wysłużony już lekki wóź bojowy marki Żuk, staraniem dh Janusza Małyszki ze środków własnych, budżetu gminy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zakupiła nowy lekki samochód pożarniczy marki Ford Transit, który dostosowano do potrzeb ratownictwa drogowego.
6
W roku 2009 jednostka staraniem komendanta gminnego oraz prezesa z pomocą środków budżetu gminy, komendy wojewódzkiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zakupiła nowy średni samochód pożarniczy marki Mercedes Atego.
7
Źródło: Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnożyłach