Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

E-learning

 

Uruchomiono platforme e-learningową dla strażaków ochotników.

W ramach realizacji projektu „Wioska internetowa”, z inicjatywy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego oraz f-mą Optoland opracowany został program szkoleniowy dla strażaków ratowników OSP. Materiał szkoleniowy zamieszczony jest na platformie internetowej co pozwala na naukę i poznanie treści przewidzianych programami bez kłopotliwych wyjazdów do często oddalonych od miejsca zamieszkania ośrodków szkoleniowych. Każdy członek OSP może zapoznać się z tym materiałem. Jest to doskonała okazja aby w ramach samokształcenia strażacy OSP powtórzyli sobie wiadomości z zakresu ratownictwa i użycia sprzętu p-poż, a nowoprzyjęci strażacy _ ochotnicy opanowali wiedzę z tego zakresu.

W tym celu wystarczy w komputerze podłączonym do Internetu uruchomić dowolną przeglądarkę internetową i w pasku adresowym wpisać adres www.platforma.wint.pl. Po pojawieniu się ekranu startowego platformy, po prawej stronie, w oknie „Zaloguj się” w okienku „KOD” należy wpisać ośmiocyfrowy kod OSP (05190201).
Szerszych informacji na temat platformy e-lerningowej można uzyskać pod tym adresem.

Administrator